Marriage

1923/1857 WHITE DANIEL ARMSTRONG SARAH KIAMA